6. Çevrim İçi Matematik Festivali

16-17-18 Şubat 2024

Festivaldeki amacımız bazı konuları ezberlemek değil, konular hakkında test çözmek değil, sizi sınava hazırlamak hiç değil. Amacımız, matematik öğreniminin hazır bilgiyi tüketmek olmadığını göstermek, katılımcıya yeni soru işaretleri ve bakış açıları kazandırmak. Bu doğrultuda, festivalimizin ilkokul öğrencisinden akademisyenine uzanan bir katılımcı kitlesini hedeflediğini ve festivalimize ilgi duyan herkesin katılabileceğini belirtmek isteriz.

Festival; her birine birer gönüllünün öncülük ettiği ve katılımcıların aktif olarak katılabileceği atölyelerden ve seminer şeklinde gerçekleştirilen akşam yayınlarından oluşuyor. Discord platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte; bolca ispat yapacak, algoritma yazmayı öğrenecek bir yandan geometrinin temellerini konuşurken bazen de çizge kuramını inceleyeceğiz. Matematik dolu üç gün geçirmek isteyen yediden yetmişe herkesi bekliyoruz.Neler var?

  • ATÖLYELER
  • YAYINLAR
  • ETKİNLİKLER
  • PROGRAM
ATÖLYELER


Baloncuklar ve Minimal Yüzeyler

Bir nesneyi sabunlu suya batırıp çıkardığımızda oluşan baloncukların kendine özgü bir özelliği vardır: Her zaman kendi yüzey alanlarını minimize ederler. Bu atölyede, bir minimal yüzeyin matematiksel olarak nasıl modelledileceğini anlamak için bir yöntem geliştireceğiz ve bu konuyu bir örnek üzerinden işleyeceğiz. Atölye "Calculus of Variations" adlı konuya hafif bir bakış sunmaktadır. Atölyeyi takip edebilmek için kısmi türevler hakkında bilgi sahibi olmak, diferansiyel denklem çözebilmek ve temel kalkülüse hakim olmak gerekmektedir.

☑️ Lisans ve üstü için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 14.30💕 Atölye Yürütücüsü:

Deniz Cemal Yılmazsoy

XO Oyunu

Farklı büyüklükteki tablolarda X ve O harflerini yerleştirmeye dayanan bir kağıt-kalem akıl oyunu olan XO Oyununu oynayacağız. Oyunun amacı, diyagramı X ve O harfleriyle doldurmak ve hiçbir harfi yan yana, alt alta ve çapraz da bitişik olarak 2'den fazla yazmamaktır.

☑️ Herkes için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 14.30


💕 Atölye Yürütücüsü:

Serkan Dansık

Deli Baytar Bulmacaları

Deli Baytar Bulmacaları: Bir deli baytar sonlu sayıda dönüşüm makinesine sahipmiş. Aşağıda listelenen özelliklere sahip makineler ile verilen bir öbek hayvanı istenen başka bir öbek hayvana dönüştürebilir mi? Atölyemizde bu bulmacaları inceleyeceğiz.

1- Her bir makine ile bir hayvan türü eşleşmiştir. Her bir türün karşılık geldiği makine, yine bu türün tek bir hayvanının girdisini alıyor.

2- Her makine belirli bir türden tek hayvanı, sonlu sayıda (boş olmayan) herhangi bir hayvanlar grubuna dönüştürüyor. 

3- Her makine tersine de çalıştırılabiliyor.☑️ Ortaokul ve üstü için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 17.15


💕 Atölye Yürütücüsü:

Müge Kanuni Er

Mantık Oyunları

Bu atölyede, muhakeme ve akıl yürütme becerilerinin gelişmesini sağlayan mantık oyunları oynayacağız. Bu oyunlar arasında, çok eski bir geçmişe dayanan ve Life International dergisinde Einstein’ın bulmacası adıyla yayınlanarak büyük bir üne kavuşan oyunlar da bulunmaktadır.


☑️ Ortaokul Öğrencileri, 16 yaşa kadar uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 17.00💕 Atölye Yürütücüsü:

Fatma Çabuk

Kibrit İşlem Oyunları

Kibrit çöpü oyununun birkaç farklı versiyonunu yapacağız. Bir versiyonunda, bir ya da iki kibrit çöpünün yerini değiştirerek sayı değiştirme oyunundaki gibi doğru sonuca ulaşmaya çalışacağız. Diğer bir versiyonda ise, şekilsel olarak 1 kibrit çöpünün yerini değiştirerek kaç tane üçgen veya kare yapabileceğimizi bulmaya çalışacağız.

☑️ Herkes için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 20.45
💕 Atölye Yürütücüsü:

Kamile Korkmazer

Kod Adım

Öncelikle Sezar şifreleme öğrenip aramızda şifreli konuşacağız. Daha sonra şifreli konuşmalarımızı kırıp okumaya çalışacağız. Son olarak Vigenere şifreleme ile adımızı soyadımızı şifreleyeceğiz.

☑️ 9. sınıf ve üstü için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 16.00

🕒 16 Şubat Cuma 18.30


💕 Atölye Yürütücüsü:

Zerda Fatmanur Erbaş

 4 İşlemle Zihinsel Hız Şöleni: Kendoku Oyun Atölyesi

Bu atölyede, matematik ve mantık becerilerini geliştiren bir sudoku türü olan Kendoku oynayacağız. Oyuncular, diyagram için gereken sayıları yerleştirip hedef sayılara ulaşmak için farklı matematiksel işlemler kullanacaklar. Zorluk seviyeleri, eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi teşvik edecek.☑️ 8 yaş ve üstü için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 14.30💕 Atölye Yürütücüsü:

Reyyan Özuğur

Amiral Battı

Bu atölyede, nxn bir oyun alanı içinde verilen gemileri yerleştirme oyununu oynayacağız. Gemiler 1, 2, 3, 4 veya 5 parçalı olabilir ve birbirlerine çaprazdan dahi komşu olamazlar. Oyun alanının dışında bulunan sayılar, o yönden bakıldığında o satır ya da sütunda kaç gemi parçası olduğunu belirtir. Bütün satır ve sütunlarda ipucu sayısı olmak zorundadır.

☑️13 yaş ve üstü için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 17.00💕 Atölye Yürütücüsü:

Sevgi Kılıç

Yıldız Bahçesi

Bu atölyede, kalın çizgilerle birbirinden ayrılmış ızgara şeklindeki oyun alanımızın her bölgesine 1 adet yıldız yerleştirme üzerine kurulu bir oyun oynayacağız. Yıldızları yerleştirirken dikkat etmemiz gereken kurallar şunlardır: Her satırda, her sütunda ve kalın çizgilerle belirlenmiş her bölgede 1 yıldız bulunmalıdır. Yıldızlar çaprazdan dahi olsa birbirlerine değmemelidir.

☑️ Okul Öncesi ve İlkokul için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 12.30


💕 Atölye Yürütücüsü:

Azize Kılıçkaya

Katalan Sayıları

Katalan sayıları çok farklı uygulamaları olan özyineleme bağıntıları bulunmuş sayılardır. Bu atölyede örneğin sağa ve yukarı 1 birim kare üzerinde ilerleyerek  y=x doğrusunu  geçmeyen, (4,4) noktasına giden yolların sayısını (7,7) noktasına giden yolların sayısını ve bunlara cevap gelirse (4,7) ye giden yolların sayısını yapacağız.

☑️ Lise ve üstü için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 16.00
💕 Atölye Yürütücüsü:

Songül Esin

Hazine Avı

Bu atölyede, Windows içindeki mayın tarlası adıyla bilinen ve zeka oyunları dünyasında klasikler arasında sayılan bir oyunu oynayacağız. Temel komşuluk mantığı ile hazırlanan bu oyunun özelliği, en çok hata yapılan oyun türlerinden birisi olmasıdır. Oyun alanı içindeki rakamlar, bulundukları hücreye komşu hücrelerde kaç elmas olduğunu gösterecek. Elmas bulmaya hazır olacağız.


☑️ Herkes için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 15.45
💕 Atölye Yürütücüsü:

İsmail Yalturak

Sayı Bulmaca, Sayı Tahmini

Verilen ipuçlarından yararlanarak istenilen sayıyı bulup en alt satıra yazdığımız bir zeka oyunu olan Sayı Bulmaca oyununu oynayacağız. Oyun diyagramının sağ tarafında bulunan başına (+) veya (-) konularak verilen rakamlar bizim ipuçlarımız olacak.

☑️ Herkes için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 11.15💕 Atölye Yürütücüsü:

Esma Balkanlıoğlu

Pentomino

Atölyede, 5'li küplerden oluşmuş 12 farklı şekilden oluşan Pentomino oyunu üzerine çalışacağız. Bu şekillerle çeşitli modeller ve 3 boyutlu figürler oluşturarak, problem çözme becerisine yönelik çalışmalar yapacağız. Hem materyalli hem de kağıt kalemle oynanabilen bu oyunda; görsel algı, muhakeme becerisi, problem çözme ve akıl yürütme gibi birçok beceriyi geliştireceğiz. Ayrıca dört işlem kullanılarak oluşturulan versiyonlar üzerinde de duracağız.

☑️ 12 yaş ve üstü için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 20.45

🕒 16 Şubat Cuma 21.15

💕 Atölye Yürütücüsü:

Selçuk Acun

Kare Karalamaca

Öncelikle satır ve sütun başlıklarında yazılı sayılara göre doldurularak tamamlanan bir mantık bulmacası olan Kare Karalamaca'yı yapacağız. Başlıklarda yer alan sayılar, satır ve sütunlara aralarında herhangi bir boşluk bulunmadan yerleştirilecek boyalı kareleri belirtecek. Genellikle siyah-beyaz olup ikili resmi andıran Kare Karalamaca bulmacalarının çok renkli türevlerini de deneyimleyeceğiz.
☑️ 7 yaş ve üstü için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 17.00💕 Atölye Yürütücüsü:

Nurullah Laçin

Üst Düzey Düşünme Becerileri

Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri olarak ifade edilen üst düzey düşünme becerilerine yönelik matematiksel yaklaşımlarının ele alınacağı atölye çalışmasında ulusal ve uluslararası yarışmalarından örnek sorular ve çözümlerine yer verilecektir. Birçok ünlü yarışmadan örnek sorular ve çözümlerin inceleneceği atölye çalışmasında üst düzey düşünme becerileri, ‘Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ kullanılarak değerlendirilecektir.


☑️ Herkes için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 14.30


💕 Atölye Yürütücüsü:

Erkan Özkan

Uçurtmalar

Bu atölyede, oyuna öncelikle uçurtma gelemeyecek yerlerden başlayarak ilerleyeceğiz. Tabloda ipucu olarak verilen 0 (sıfır) rakamını gördüğümüzde, sıfırın bulunduğu satıra veya sütuna uçurtma gelemez anlamında X (çarpı) işareti koyacağız. İşaretlenen kutucuklar arttıkça uçurtma gelecek yerler belli olacak ve çocuk ile uçurtma bağlanarak oyunu bitireceğiz.

☑️ İlkokul ve üstü için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 10.00

🕒 18 Şubat Pazar 12.30

💕 Atölye Yürütücüsü:

Muhammed Cömert

Zincir Sudoku

Bu atölyede, her satırda, sütunda ve zincirle birbirine bağlanmış her bölgede tüm rakamların tam olarak bir kez yer aldığı ve hangi kutuya hangi rakamın geleceğini bulmaya çalışıldığı bir akıl yürütme oyunu oynayacağız.

☑️ 10-17 yaş için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 12.30


💕 Atölye Yürütücüsü:

Edanur Geyik

Rakam Değiştir

Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri olarak ifade edilen üst düzey düşünme becerilerine yönelik matematiksel yaklaşımlarının ele alınacağı atölye çalışmasında ulusal ve uluslararası yarışmalarından örnek sorular ve çözümlerine yer verilecektir. Birçok ünlü yarışmadan örnek sorular ve çözümlerin inceleneceği atölye çalışmasında üst düzey düşünme becerileri, ‘Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ kullanılarak değerlendirilecektir.

☑️ Herkes için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 18.30
💕 Atölye Yürütücüsü:

Kamile Korkmazer

Çarpmaca

Bu atölyede, verilen bir diyagramın sol üst köşesindeki aralıkta bulunan rakamları kullanarak, her biri yalnızca bir kez olmak üzere, her satır ve sütunda ikişer rakam olacak biçimde yerleştireceğimiz ve sadece çarpma işlemiyle oynanan eğlenceli bir matematik oyunu yapacağız.

☑️ İlkokul ve üstü için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 15.45
💕 Atölye Yürütücüsü:

Gökhan Kılıç

Piramit

Bu atölyede piramit şekline benzeyen kutucukların içerisine toplama ve çıkarma işlemi yaparak ve satırlarda sayı tekrarı yapmadan sayıları doğru bir şekilde yerleştirme oyunu oynayacağız.

☑️ Herkes için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 11.15💕 Atölye Yürütücüsü:

Sevinç Üstün

Geogebra’nın Trigonometride Uygulanması

Atölyenin başlangıcında trigonometri ve trigonometrik fonksiyonları ele alacağız ve bu konuyla alakalı birkaç örnek soru çözeceğiz. Özellikle, soru çözümlerinde ve trigonometrik fonksiyonların gösteriminde sayısal değerleri göstermek için GeoGebra programını kullanacağız.

☑️ Lise ve üstü için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 11.15


💕 Atölye Yürütücüsü:

Taylan Demir

Algoritmalarla Origami

Matematik ve teknoloji birbirini tamamlayan alanlardır. Origami, matematiksel kavramların görsel ve pratik olarak öğrenilmesini sağlar. mBlock gb araçlar, matematik eğitimin daha ilgi çekici hale getirirken, öğrencilere origami etkinlikler öğretmek için kullanılabilir. Bu çalışmada, mBlock’le matematik eğitimi için origami etkinlikler tasarlanmış ve uygulanmıştır. Öğrenci görüşleri ve origami yaparken karşılaşılan zorluklar ele alınmıştır. Teknoloji ve matematik, öğrencilerin matematiksel becerilerini geliştirirken problem çözme yetenekleri de artırır. Sonuç olarak, bu tür araçlar matematik öğrenimin daha etkili hale getirir ve öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlar.☑️ Ortaokul ve üstü için uygun.

🕒 17 Şubat Cumartesi 12.30💕 Atölye Yürütücüsü:

Semra Çelik, Erben Tekten

Kakuro

İlk olarak Kakuro Oyunun nasıl oynandığını açıklayıp örnek üzerinde uygulamalı göstereceğiz. İlk nerelerden başlayabileceği hakkında bilgilendirme yapılacak ve diğer Kakuro oyunlarını çözmeleri için öğrencilere belli bir süre tanınacaktır.

☑️ Ortaokul ve üstü için uygun.

🕒 18 Şubat Pazar 10.00


💕 Atölye Yürütücüsü:

Selma İpekdal

Apartmanlar

Apartmanlar, mantığınızı kullanacağınız zevkli bir akıl oyunudur. Skyscrapers olarak da bilinir. 3×3, 4×4, 5×5, 6×6 vs. versiyonları mevcuttur. Sudoku'ya benzer yanı olmasıyla beraber kendine özgü bir kuralı daha vardır ki oyun bu kuraldan ismini alıyor diyebiliriz.

☑️ İlkokul için uygun.

🕒 16 Şubat Cuma 17.15


💕 Atölye Yürütücüsü:

Meryem Hakverdi

Kağıt Sanatları

Özet???

☑️ Okul öncesi ve üstü için uygun.

🕒

💕 Atölye Yürütücüsü:

Eylül Tiri

YAYINLAR


Festival Sohbetleri

16 Şubat 21.30
Festival katılımcıları ile sohbet


17 Şubat 20.00
Atölye koordinatörleri ile sohbet

18 Şubat 20.00
Organizatör ekip ile sohbet


ETKİNLİKLER

Etkinlikler

17 Cumartesi 21.30
Oyun Gecesi

Az Kelime Çok İşlem

Uzun yıllar TRT ekranlarında yayımlanmış Bir Kelime Bir İşlem yarışmasından biz matematik severler için ODTÜ Matematik Topluluğu’nun gelenekselleştirdiği bir etkinliktir. Etkinliğin bir turu 1 kelime sorusu ve 3 işlem sorusundan oluşmaktadır. Kelime sorusunda katılımcılar sistem tarafından rastgele belirlenen 8 harfi ve 1 joker harfi kullanarak anlamlı en uzun kelimeyi bulmaya çalışır. İşlem sorularında program tarafından verilen 6 sayı ile dört işlem yardımıyla hedeflenen sayıya ulaşmaları katılımcılardan beklenir.

Satranç Problemleri (Kombinezon)

Kombinezon, taraflardan birine durum üstünlüğü, taş kazancı veya mat şeklinde bir avantaj sağlayan zorunlu hamleler dizisine denir. Katılımcılar, satranç problemlerinde bu tür konumları inceleyip çözümler bulmaya çalışılacak. Problem sorularını çözmek için katılımcıların satranç konusunda temel bilgileri bilmesi yeterlidir.

PROGRAM

PROGRAM


HAKKIMIZDA

Hoş geldiniz! Biz, Türkiye'nin dört bir yanından matematik tutkunlarını bir araya getiren, bilgiyi ve eğlenceyi harmanlayan özgün bir etkinlik olan Matematik Festivali'nin arkasındaki ekip ve topluluklarız. Geleneksel hale gelen çevrim içi festival, Türkiye Matematik Kulübü'nün öncülüğünde başladı ve bugüne kadar pek çok başarılı etkinliğe imza attık. Bu yıl, yolculuğumuza diğer öğrenci topluluklarıyla el ele vererek devam ediyoruz, böylece festivalimiz daha da renkli ve kapsayıcı bir hale geliyor.

Matematik Festivali, matematik dünyasının kapılarını her yaştan ve her düzeyden katılımcıya açmayı amaçlayan bir etkinliktir. Festivalimiz, atölyeler, akademik yayınlar, interaktif oyunlar ve çok daha fazlasını içeren geniş bir yelpazede aktiviteler sunmaktadır. Bu aktiviteler, katılımcıların matematiği sadece teorik bir disiplin olarak değil, aynı zamanda günlük hayatın içinde aktif olarak kullanılan ve zevk alınan bir alan olarak görmelerini sağlamak için özenle tasarlanmıştır.

Her yıl olduğu gibi, festivalimizi zenginleştiren, ona hayat veren siz değerli matematikseverlerin katılımı bizim için çok önemli. Matematik Festivali, öğrencilerin inisiyatif alarak yönettiği, matematikle ilgili etkinlikler yapma ve bu etkinliklere katkı sağlama fırsatı bulduğu bir platformdur. Burada, bilginin paylaşımı ve dayanışma ruhu içinde, matematik dünyasının çeşitli yönlerini keşfetme şansı bulacaksınız.

Matematik Festivali'ne katılarak, sadece matematik bilginizi değil, aynı zamanda bu büyüleyici alan hakkındaki tutkunuzu da pekiştireceksiniz. Sizleri, matematiğin büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkmaya, yeni insanlarla tanışmaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyoruz. Bizimle birlikte, matematiğin sadece formüllerden ibaret olmadığını; aynı zamanda yaratıcılık, keşif ve eğlence ile dolu bir evren olduğunu keşfedin.

Türkiye Matematik

Kulübü

Organizatör

Akıl ve Zeka

Oyunları Topluluğu

Atölye Koordinatörlüğü

Matematiğin

Peşinde

Atölye Koordinatörlüğü

Kanguru Matematik

Yarışma Koordinatörlüğü

Sıra Dışı

Matematik

Atölye Koordinatörlüğü

Matematik Discordu


Paydaş

Matematik Festivali

Paydaş

Pisagor Okulu

Medya Sponsorluğu

İletişim: matematikturkiye2020@gmail.com